Strona główna

Regulamin

Jako Gospodarze Miłej Doliny wysoko będziemy cenić Waszą współpracę w przestrzeganiu poniższego Regulaminu, który ma na celu zapewnienie spokojnego i bezpiecznego pobytu. Dziękujemy!

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Miłej Doliny.
 2. Dom Rybaka i Dom Pilota  wynajmowane są na doby. Pobyt to minimum 3 doby.
 3. Doba w Miłej Dolinie rozpoczyna się o godz. 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Pozostanie w domkach lub zatrzymanie w nich rzeczy osobistych po godz. 10:00, traktowane jest, jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i zostanie automatycznie doliczone do rachunku wg aktualnego cennika Miłej Doliny.
 4. Przedłużenie pobytu (poza okres wskazany w dniu przybycia) będzie możliwe w przypadku dostępności miejsc. O chęci przedłużenia pobytu należy poinformować Gospodarzy Miłej Doliny.
 5. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu z góry — przelewem na konto Miłej Doliny lub gotówką. Nie ma możliwości dokonania płatności kartą.
 6. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 zł za połowę domu — płatna gotówką, w przypadku Domku Rybaka kaucja wynosi 500 zł - płatna gotówką. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu po zdaniu domku i uregulowaniu wszelkich opłat, w tym za usługi dodatkowe.
 7. Przekazanie i zdanie kluczy do domów odbywa się zawsze w obecności Gospodarzy.
 8. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą przebywać w Miłej Dolinie do godz. 18:00 po uprzedniej zgodzie Gospodarzy.
 9. Osoby odwiedzające Gości pobytowych mogą korzystać z usług dodatkowych po uprzedniej zgodzie Gospodarza i zapłacie za te usługi (np. korzystanie z łowisk, rowerów, łódek, kajaków itp.)
 10. Zachowanie Gości pobytowych (oraz osób ich odwiedzających) nie powinno zakłócić spokojnego pobytu innych gości, a także życia miejscowej zwierzyny.
 11. Goście zobowiązani są do należytego zabezpieczenia domu tj. dokładnego zamykania okien i drzwi wejściowych przy każdorazowym jego opuszczaniu.
 12. Gospodarze mogą odmówić realizacji dalszych usług osobom nieprzestrzegającym regulaminów Miłej Doliny.
 13. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów przez Gości Gospodarz ma prawo zażądać opuszczenia przez nich terenu Miłej Doliny bez zwrotu zapłaty za pobyt.
 14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z ich winy lub osób ich odwiedzających.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo, przepisy prawne oraz dobre samopoczucie Gości, w domu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA. Miejsce do tego wyznaczone znajduje się na zewnątrz domu. Za nieuszanowanie przepisu każdy Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł za odświeżenie domu.
 16. Zabrania się rzucania niedopałków i śmieci na terenie całej Miłej Doliny.
 17. Gospodarze mogą odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu naruszyli regulaminy.
 18. Przedmioty pozostawione przez Gości w domu Miłej Doliny gromadzone będą przez jeden miesiąc. Odesłanie pozostawionych przedmiotów jest możliwe na pisemne życzenie Gości - za zaliczeniem pocztowym, na ich koszt. W przypadku niezgłoszenia ww. chęci w okresie powyżej jednego miesiąca, pozostawione rzeczy przechodzą na własność Gospodarzy.
 19. Wszelkie zauważone usterki wymagają natychmiastowego zgłoszenia Gospodarzom Miłej Doliny.
 20. Gospodarze Miłej Doliny nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych przywiezionych przez Gości.
 21. Gospodarze Miłej Doliny zastrzegają sobie prawo odmówienia przyjęcia w depozyt przedmiotów o dużej wartości lub dużych kwot pieniędzy.
 22. Gość nie ma prawa udostępniać i przekazywać domu osobom trzecim niezgłoszonym do pobytu.
 23. W Miłej Dolinie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano dnia następnego.
 24. Podczas pobytu Goście odpowiadają za porządek w domku. Zmiana pościeli będzie realizowana na wyraźną prośbę Gości.
 25. Parking niestrzeżony dla Gości Miłej Doliny udostępniany jest bezpłatnie. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostawione w nich mienie
 26. Gospodarze reagują na uwagi i zastrzeżenia Gości. Wszelkie uwagi należy zgłaszać na bieżąco.
 27. Goście otrzymują komplet kluczy do domu i pilot do bramy wjazdowej do Miłej Doliny, które są zobowiązani zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza lub pilota do bramy skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 250 Euro (wymiana modułu).
 28. Za pobyt dzieci i osób nieletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
 29. Na terenie Miłej Doliny zabrania się samodzielnego rozpalania ognisk. Miejsce i termin grillowania należy ustalić z Gospodarzami.
 30. Organizacja ognisk odbywa się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez Gospodarzy oraz za opłatą za jego przygotowanie (w tym za bezpieczne usunięcie żaru na zakończenie oraz posprzątanie).
 31. Istnieje możliwość rozbicia jednego namiotu przy domu. Należy wcześniej ustalić taką możliwość z Gospodarzami. Za namiot pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł za każdą dobę.
 32. Same miejsca na namioty nie są wynajmowane.
 33. Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem podlegają regulacji obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.